Elmi-tədqiqat istiqamətləri və prioritetləri

1919-cu ildə fəaliyyətə başlayan və Azərbaycanda ilk ali təhsil müəssisəsi olan Bakı Dövlət Universitetinin ilk iki fakültəsindən biri olan Tarix fakültəsi tarix ixtisası üzrə ölkənin ən mühüm elm və təhsil mərkəzlərindən biridir. Tarix fakültəsi, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının ali, ümumtəhsil və orta ixtisas məktəbləri üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssislər hazırlanması ilə yanaşı, tarix elminin aktual problemlərinə dair elmi-tədqiqat işləri aparılması istiqamətində də fəaliyyət göstərir.

2021-ci ildə Covid-19 pandemiyası ilə mübarizə şəraitində yaranmış  çətinliklərə baxmayaraq fakültənin bütün kafedralarında hesabat ili üçün nəzərdə tutulmuş elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsi sahəsində iş  aparılmış, planlaşdırılmış bütün mövzuların yerinə yetirilməsi üçün yetərli fəaliyyət göstərilmişdir.

Dekan vəzifəsini tarix elmləri doktoru doktoru, professor İbrahim Zeynalov icra edir. Tarix fakültəsində 10 kafedra və 2 Elmi Tədqiqat Laboratoriyası, 1 mərkəz fəaliyyət göstərir.

2021-ci ildə Tarix fakültəsi bütün fəaliyyətini ilin əvvəlində tərtib olunmuş planda nəzərdə tutulan vəzifələrin həyata keçrilməsinə yönəltmişdir.

s/s

kafedra

Elmi-tədqiqat işinin adı

1

Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrası

Azərbaycanda arxeoloji-etnoqrafik tədqiqatların müasir inkişaf perspektivləri

2

Asiya və Afrika ölkələri tarixi kafedrası

Müasir dövrdə Yaxın Şərq və Şərqi Asiya ölkələri beynəlxalq münasibətlərdə

3

Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrası

Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir  tarixinin,beynəlxalq münasibətlər tarixinin mühüm hadisələrinin tədqiqi

4

Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrası

XIX əsrin ilk onilliklərindən XXI əsrin ilk onilliklərinədək Azərbaycan  tarixinin əsas məsələləri

5

Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə) kafedrası

Ən qədim dövrlərdən XXI əsrin ilk onilliklərinədək Azərbaycan tarixinin əsas məsələləri

6

Qafqaz xalqları tarixi kafedrası

Müasir dövrdə Qafqazda yeni geosiyasi vəziyyətin tədqiqi

7

Qədim dünya və orta əsrlər tarixi kafedrası

Qədim Azərbaycanın Şərq ölkələri və antik dünya ilə əlaqələri (mövzunun davamı)

Orta əsrlərdə Avropa ölkələrinin qarşılıqlı ticarət, siyasi və mədəni əlaqələrində Azərbaycanın yeri və rolu

Əlaqə
AZ 1148, Bakı şəhəri, akademik Zahid Xəlilov küçəsi 23, BDU, yeni saylı Tədris binası, 8-ci mərtəbə,
Tel.: (012) 5391068 Fax.: (+9942 12)598 33 76 info@bsu.edu.az
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət