Abbasova - Quliyeva Aytən Zabil qızı

Abbasova - Quliyeva Aytən Zabil qızı

Abbasova - Quliyeva Aytən Zabil qızı

Tarix fakültəsinin bakalavriat üzrə akademik məsləhətçi

Tel.: (+994 12) 537 04 86

Email: aytanabbasov-quliyeva@bsu.edu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • Abbasova-Quliyeva Aytən Zabil qızı 23 iyun 1987-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
  • 1993-2004-cü illərdə Bakı şəhəri, Nizami rayonu Ə.Mahmudov adına 220 saylı məktəb-litseydə təhsil almışdır.

TƏHSiLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2004-ildə Bakı Dövlət Universiteti,Tarix Fakültəsinin Amerikaşünaslıq ixtisasına daxil olmuş və bu ixtisası fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
  • 2008-ci ildə həmin fakültənin Amerikaşünaslıq ixtisasının magistr pilləsinə daxil olmuşdur.
  • 2010-cu ildə sözügedən ixtisasın magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirərək, magistr elmi dərəcəsi almışdır.
  • Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasının dissertantıdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2009-2010-cu illərdə Tarix fakültəsinin "Tarix və dil metodikası" mərkəzində baş laborant vəzifəsində çalışmışdır.
  • 2010-cu ildən Tarix fakültəsinin akademik məsləhətçisi vəzifəsində çalışır.
 • 2012-ci ildən Tarix fakültəsinin Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasında müxtəlif fənlər üzrə saathesabı qaydada dərs deyir. Hal-hazırda, ingilis bölməsi üzrə “Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixi”, “Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi” fənlərini, Regionşünaslıq (Amerika üzrə) ixtisası isə “ABŞ-ın Cənubi Qafqaz siyasəti” və “ABŞ-ın Yaxın Şərq siyasəti”, “Amerika ölkələrinin xarici siyasəti” fənlərini tədris edir.
 • 2021-ci ildə Blackboard Academy və ADA Universiteti tərəfindən təşkil edilmiş “Designing Digital Teaching and Learning” kursunu bitirmiş və sertifikatla mükafatlandırılmışdır. Hazırda fakültənin Blackboard platforması üzrə adminidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Dissertasiya mövzusuna uyğun olaraq, XX əsrin 90-cı illəri- XXI əsrin əvvəllərinədək zaman çərçivəsində ABŞ-ın Yaxın Şərq siyasəti və Türkiyə-İsrail münasibətlərini  tədqiq edir.
 • “ABŞ-ın Yaxın Şərq siaysəti və Türkiyə-İsrail münasibətləri (XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəlləri)” adlı dissertasiya işi ED 2.20 Dissertasiya Şurası tərkibində Elmi seminarın 10.02.2022-ci il tarixli iclasının qərarı ilə müdafiəyə təqdim edilmişdir.

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1. “XX əsrin 70-ci illərində ABŞ-ın ərəb-İsrail münaqişəsinə münasibətdə siyasəti”. // BDU-nun 90 illik yubileyi münasibətilə magistrantların və gənc tədqiqatçıların praktik konfransının materialları. Bakı 2009 (səh. 88-92)
2.“Camp David strategy of the United States on the ground of the Middle East conflict” / “Yaxın Şərq münaqişəsi zəminində ABŞ-ın Kemp Devid strategiyası”.(ingilis dilində) // "Gənclik və elm: reallıq və gələcək" adlı III Beynəlxalq Elmi-praktik konfrans. İqtisadiyyat, İdarəetmə və hüquq üzrə Nevinnomısk Universiteti. Stavropol əyaləti, Rusiya Federasiyası (10 cildlik məcmuə-III cild-Tarix. Politologiya. Sosiologiya. Fəlsəfə)
3."XX əsrin 80-cı illərində Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrailin fəaliyyət koordinasiyası fonunda Livana müdaxilə. Rəsmi Vaşinqton işğalçıya nə cür kömək etdi?". // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmaasının 87-ci ildönümü münasibətilə Tarix fakültəsi professor-müəllim heyətinin və magistrantlarının elmi-praktik konfransının materialları. Bakı,2010 (səh. 236-240)

4.“Əlimərdan bəy Topçubaşovun AXC-ABŞ münasibətlərinin yaranmasında xidmətləri”// “Dünya azərbaycanlıları: Tarix və müasirlik” adlı Universitetdaxili konfransın materialları. Bakı, 2017 (səh. 136-140)

 1. Turkey-Israeli relations on the ground of the Middle East Conflict and the USA // Bakı: Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal, 2011, №2, - p.228-237.
 2. Türkiyə-İsrail münasibətlərinin tarixi və ABŞ // - Bakı: Bakı Universitetinin Xəbərləri, Humanitar Elmlər Seriyası, - 2013. № 2, - s.163-168.
 3. Bilateral relations between İsrael and Turkey during the administration of Justice and Development Party // The Second İnternational Conference on İsrael and Judaism Studies, - Bandirma, Turkey, - October 27-29, - 2018, - p.79-95.
 4. XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəllərində Türkiyə və İsrail arasında iqtisadi əlaqələr // - Bakı: Bakı Universitetinin Xəbərləri, Humanitar Elmlər Seriyası, - 2019. № 1, - s.178-186.
 5. Yaxın Şərqdə baş verən proseslərdə ABŞ amili (1991-2001) // Beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri, - Bakı: - 25 oktyabr, - 2019, - s.74-77.
 6. Approach of the US administration to the İsraeli-Palestinian conflict after the 9/11 events // The Third İnternational Conference on İsrael and Judaism Studies, - İzmir, Turkey, - November 8-10, - 2019, - p.167-168.
 7. Birinci Körfəz müharibəsinin araşdırılması zəminində ABŞ-ın Yaxın Şərq siyasəti // Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXIII Respublika Elmi Konfransı, - Bakı: - 3 - 4 dekabr, - 2019, - 5-6.
 8. Donald Tramp administrasiyası dövründə ABŞ-ın Yaxın Şərq siyasəti: Türkiyə və İsraillə münasibətlər // - Bakı: Tarix, insan və cəmiyyət.Elmi-nəzəri və elmi-metodik jurnal, - 2020. № 2 (29), - s.3-9.
 9. Turqut Özalın prezidentliyi dövründə ABŞ-Türkiyə münasibətləri: Körfəz müharibəsi // - Bakı: Bakı Universitetinin Xəbərləri, Humanitar Elmlər Seriyası, - 2020. № 2, - s.113-120.
 10. From the history of neoconservatives: The turning point in the US Middle East policy // - Тошкент: УзМУ Хабарлари. Мирза Улукбек Номидаги Узбекистон Миллий Университети Илмий Журнали, 2020, 1/2/1, - p.4-6.
 11. Military partnership between the Republic of Turkey and Israeli state in the context of the U.S. Middle East policy in the 90s of the 20th century // 1 Millet, 6 Devlet, Ortak Medya Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, - Bakı: 17-18 Kasım, - 2021, s.85-86.
 12. A historical view of the U.S. Middle East policy: The period of Obama administration // - Almaty: al-Farabi Kazakh National University: History, - 2021. № 4 (103), p.14-25.

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLARDA İŞTİRAKI

 • 2010-2011-ci illər üçün gənc (35 yaşadək) professor-muəllim heyəti (əməkdaşlar) arasında 50+50 qrantı üzrə qalib gəlmişdir.
Əlaqə
AZ 1148, Bakı şəhəri, akademik Zahid Xəlilov küçəsi 23, BDU, yeni saylı Tədris binası, 8-ci mərtəbə,
Tel.: (012) 5391068 Fax.: (+9942 12)598 33 76 info@bsu.edu.az
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət