Fakültə üzrə ixtisaslar

 

Tarix fakültəsi 100 illik tarixi dövründə yüksəkixtisaslı tarixçi kadrlar hazırlayan nüfuzlu təhsil və elm mərkəzinə çevrilmiş, Azərbaycanda elmin və mədəniyyətin inkişafına güclü təkan vermişdir.

Müasir dövrün tələblərinə cavab verən tarixçi kadrların hazırlanması istiqamətində yeni mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdi: tarixçi tələbələrin dil və kompüter hazırlığına, nadir ixtisaslar üzrə (tarixi demoqrafiya, mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq, muzeyşünaslıq, diyarşünaslıq, etnologiya) mütəxəssislər hazırlanmasına diqqət artırılmış, bu məqsədlə yeni elmi bölmələr, mərkəzlər və kafedralar yaradılmış, Tarix fakültəsinin qəbul planı artırılmışdır.

Tarix fakültəsində hazırlanan kadrlar respublikanın dövlət orqanları, elm və təhsil müəssisələrində uğurla fəaliyyət göstərirlər.

Hazırda fakültədə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır:  

Bakalavriat

050206 - Tarix

050113 - Tarix müəllimliyi

050211 - Regionşünaslıq (Qafqaz üzrə)

050211 - Regionşünaslıq (Amerika üzrə)

050207 - Antropologiya

Magistratura

060206 - Tarix

Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi

Asiya və Afrika ölkələrinin tarixi

Qədim dünya tarixi,

Arxeologiya və etnoqrafiya,

Etnologiya,

Avropa və Amerikanın yeni və ən yeni tarixi,

Türk dünyası tarixi,

Yaxın və Orta Şərqin tarixi,

Orta əsrlər tarixi,

Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi,

Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı,

Slavyan ölkələri tarixi,

Qafqaz xalqlarının tarixi

 

060111 - Tarix müəllimliyi

Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası


060211 - Regionşünaslıq

Regionşünaslıq (Amerika üzrə),

Regionşünaslıq (Qafqaz üzrə),

Ölkəşünaslıq (İtaliya üzrə),

Ölkəşünaslıq (Türkiyə üzrə),

Ölkəşünaslıq (Polşa üzrə),

Ölkəşünaslıq (Rusiya üzrə),

Ölkəşünaslıq (Ermənistan üzrə)

 

060207- Antropologiya

Mədəni antropologiya

Antropologiya


Doktorantura

5502.01 – Ümumi tarix

5503.02 – Vətən tarixi

5509.01 – Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları

5503.01 – Ölkələr tarixi

Tarixi coğrafiya

5501.01 – Mədəni antropologiya

5507.01 – Beynəlxalq münasibətlər

5102.01 – Etnoqrafiya və etnologiya

Fakültədə təhsil forması əyanidir. Təhsil Azərbaycan, rus və ingilis dillərində aparılır. 

 

Əlaqə
AZ 1148, Bakı şəhəri, akademik Zahid Xəlilov küçəsi 23, BDU, yeni saylı Tədris binası, 8-ci mərtəbə,
Tel.: (012) 5391068 Fax.: (+9942 12)598 33 76 info@bsu.edu.az
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət