“Türk dünyası gənc tədqiqatçılar dərnəyi”nin Araşdırmaları


Jurnal haqqında məlumat 

2017-ci ildən nəşrinə başlan­mış "Türk dünyası gənc tədqiqatçılar dərnəyinin araşdırmaları" jurnalı Bakı Dövlət Universiteti “Türk xalqları tarixi” kafedrası­nın 25 illik yubileyi münasibətilə  kafedranın nəzdində fəaliyyət göstərən “Türk dünyası gənc tədqiqatçılar” dərnəyinin jurnalı olaraq tə­sis edilmişdir. Türk xalqları tarixi kafedrasının və Tarix fakül­təsı Elmi Şurasının qərarları alınmaqla, ildə 1 sayı nəşr olunur. Jurnalda yalnız tələbə məqalələri nəşr edilir. Məqalələr 4 dildə qəbul edilir: Azərbaycan, türk, rus və ingilis dillərində. Jurnal­da Türk dünyası gənc tədqiqatçılarının tarix üzrə araşdırmaları ilə bərabər, həm də ümumilikdə gənc tarixçi tələbələrin Türk dünyası ilə bağlı araşdırmaları dərc edilir.

ISSN : 2708-3934 (print)

ISSN : 2708-3942 (online)

 

Redaksiya heyəti 

Baş redaktor:                      Sevinc Ruintən / Sevinj Ruintan

                                           Bakı Dövlət Universiteti / Baku State University, Azerbaijan

Redaktor müavini:             Səidə Quliyeva / Saida Quliyeva

                                          Bakı Dövlət Universiteti / Baku State University, Azerbaijan

 

Redaksiya heyəti:

Arzu Məmmədova /Arzu Mammadova

Bakı Dövlət Universiteti / Baku State University, Azerbaijan

Cavid Əlisgəndərli / Javid Alisgandarli

Türk Dünyası gənc tədqiqatçılar dərnəyi / Turkic World Young Researchers Association Azerbaijan

Elvira Lətifova / Elvira Latifova

Bakı Dövlət Universiteti / Baku State University, Azerbaijan

İqbal Ağayev / Igbal Agayev

Bakı Dövlət Universiteti / Baku State University, Azerbaijan

Kader Özlem / Kader Ozlem

Uludağ Universiteti, Bursa, Türkiyə / Uludag University, Bursa, Turkey

Kəmalə Nəcəfova / Kamala Najafova

Bakı Dövlət Universiteti / Baku State University, Azerbaijan

Kərəm Məmmədov / Karam Mammadov

Bakı Dövlət Universiteti / Baku State University, Azerbaijan

Qismət Davudov / Qismat Davudov

Bakı Dövlət Universiteti / Baku State University, Azerbaijan

Lalə Əliyeva / Lala Aliyeva

Bakı Dövlət Universiteti / Baku State University, Azerbaijan

Murat Jane / Murat Jane

İstanbul Aydın Universiteti, Türkiyə / İstanbul Aydın University, Turkey

Rövşən Hətəmov / Rovshan Hatamov

Bakı Dövlət Universiteti / Baku State University, Azerbaijan

Sevinc Qasımova / Sevinj Qasımova

Bakı Dövlət Universiteti / Baku State University, Azerbaijan

Talqat Moldabay / Talqat Moldabay

L.N.Qumilyov adına Avrasiya Milli Universiteti, Qazaxıstan / L.N.Gumilyov Eurasian National University, Kazakhstan

Vladimir Redçenko / Vladimir Redchenko

N.Q.Çernışevski adına Saratov Dövlət Universiteti, Rusiya / Saratov State University, Russia

Zərifə Nəzirli / Zarifa Nazirli

Bakı Dövlət Universiteti / Baku State University, Azerbaijan

 

Müəlliflər üçün qaydalar 

 

Əlaqə
AZ 1148, Bakı şəhəri, akademik Zahid Xəlilov küçəsi 23, BDU, yeni saylı Tədris binası, 8-ci mərtəbə,
Tel.: (012) 5391068 Fax.: (+9942 12)598 33 76 info@bsu.edu.az
Rektora müraciət

Əziz tələbələr, Rektora sualınız, təklifiniz yaxud şikayətiniz varsa, müraciət edə bilərsiniz.

Rektora müraciət